Annulering Bevrijdingsweekend Nieuwkoop 18 t/m 21 sept 2020

Het Red Ball Express Camp Liberty Nieuwkoop 2020 staat gepland op 18, 19 en 20 september 2020.

Als onderdeel en viering van het Bevrijdingsjaar georganiseerd door het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum 40-45 met het Historisch Genootschap in Nieuwkoop.

Het kabinet heeft vanwege de Corona-crisis het verbod op evenementen verlengd tot 1 september a.s.

Of en in welke omvang het daarna weer mogelijk is en zo ja, welke voorwaarden dan in acht moeten worden genomen is nu nog onzeker. Gezien bovenstaande achten wij het zeer onwaarschijnlijk dat het Red Ball Express Camp Liberty Nieuwkoop 2020 kan plaatsvinden onder de voorwaarden die (voor ons) uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

We hebben dan ook helaas moeten besluiten om de voorbereidingen stop te zetten en het evenement af te gelasten.

Het ligt in onze bedoeling om het Bevrijdingskampement 75 +1 te verschuiven naar 2021. Over de exacte datum e.d. hopen wij z.s.m. nader te berichten.

Fokker D-XXI

Ten aanzien van het vliegprogramma, dat gepland staat voor RBE Camp Liberty Nieuwkoop 2020 zijn er nog opties. We kijken uit naar de eerste vlucht van de nieuwe Fokker D-XXI ‘229’ die in September van dit jaar zijn eerst vlucht hoopt te maken en ook als ‘vliegend hoogtepunt’ van de RBE Camp Liberty Nieuwkoop 2020 boven Nieuwkoop zou verschijnen.

De organisatie zal de ontwikkelingen en in de komende tijd de richtlijnen rond de Corona-crisis blijven monitoren.

Het CRASH museum houdt de mogelijkheid open, mits het haalbaar is, om in september wellicht nog een ‘alternatieve Red Ball Express’ herdenkings-/bevrijdingsrit te organiseren, afhankelijk van alle regels en richtlijnen die t.z.t. zullen gelden. Wordt vervolgd.

Blijf allen gezond!

Met vriendelijke groet,

 

RBE CLN 2020 Organisatie

Jan Springintveld, Richard Mutsaers, Ton v.d. Belt, Bram Poot en Raph de Wolf